NDA LIST

SI.NO ROLL NO. NAME COURSE WING
1 31 C.U.Bhaskar 36 NAVY
2 32 M.S.Naidu 39 ARMY
3 36 Maj Gen K.Babaiah*VSM(Retd) 39 ARMY
4 40 A.Uttam Chand 39 NAVY
5 68 M.M.Phillip 39 AIR FORCE
6 80 Cmde M.V.K.Rao(Retd) 40 NAVY
7 98 K.L.Umesh 39 AIR FORCE
8 100 K.S.N.Choudary 39 ARMY
9 114 Brig D.S.C.Varma 42 ARMY
10 115 H.M.Joshi 34 NAVY
11 116 M.A.Kamal 35 AIR FORCE
12 118 K.V.Kumar 35 ARMY
13 119 Brig D.Satyanarayana 33 ARMY
14 122 Lt Col V.C.Salins 36 ARMY
15 123 Maj S.S.Babu 36 ARMY
16 141 John Chandy 34 AIR FORCE
17 142 N.Ram Doss 33 NAVY
18 157 H.A.Gokhale 34 NAVY
19 206 Baby Sridhar 38 NAVY
20 242 P.K.Dutta 39 NAVY
21 255 N.Nagender 40 ARMY
22 272 K.Srinivasa Rao 40 ARMY
23 279 LT Gen K.Ramachandra Rao PVSM,AVSM,VSM(Retd) 37 ARMY
24 300 GP Capt A.Prabhakar(Retd) 41 AIR FORCE
25 336 T.N.Reddy 46 NAVY
26 338 P.N.Kumar 42 ARMY
27 343 J.P.Reddy 36 AIR FORCE
28 345 Air Cmde G..R.Prasad* VSM(Retd) 40 AIR FORCE
29 346 M.R.Rao 43 NAVY
30 360 Lt Gen K.Surendranath,VSM 42 ARMY
31 374 Lt Col Ch.V.R.Kumar 42 ARMY
32 397 G.R.Babu 44 ARMY
33 404 J.Eswara Rao 47
34 414 N.M.Rao 45 ARMY
35 418 Col S.S.N.Raju 45 ARMY
36 431 N.V.B.Chalamaiah 47
37 451 G.R.Rao 45 ARMY
38 457 B.Vikram 45 ARMY
39 460 Maj Gen Y.V.Mohan 44 ARMY
40 466 G.Suresh 46 AIR FORCE
41 511 N.Sudhakar Rao 48
42 540 S.B.Kumar 52 AIR FORCE
43 546 Gp Capt K.A.Kumar(Retd) 44 AIR FORCE
44 565 Rear Adm T.Sudhakar* NM 48 NAVY
45 575 Brig G.V.S.Narayana 49 ARMY
46 578 A.W.Khan 53 ARMY
47 593 M.Rama Krishna 53
48 600 M.Bhaskar 49 ARMY
49 668 Gp Capt Ch.R.Prasad(Retd) 51 ARMY
50 611 G.R.Reddy 50 NAVY
51 613 B.Ch.M.Prasad 50 NAVY
52 625 M.V.R.Rao 45
53 628 T.A.V.R.Kumar 50 NAVY
54 635 Brig K.G.Krishna 52 ARMY
55 639 M.C.Rao 48 NAVY
56 645 K.V.S.Reddy 48 ARMY
57 658 G.V.Babu*VSM 49 NAVY
58 663 T.Anand 52 ARMY
59 664 Col A.S.K.Swamy 52 ARMY
60 688 Cmde S.G.V.R.Swamy 51 NAVY
61 690 A.P.N.Rao 48 NAVY
62 707 S.S.K.Reddy 50 NAVY
63 713 N.S.Rao 53 NAVY
64 722 Ch.V.M.Rao 54
65 723 A.Sudhir 54 ARMY
66 724 A.Narayana 50 ARMY
67 725 M.Appa Rao 53
68 725 V.E.Manoranjan 52 ARMY
69 734 B.S.Narayana 52 AIR FORCE
70 738 M.Ramesh Babu 52 ARMY
71 743 Wg Cdr N.K.Rao,KC,VSM 52 AIR FORCE
72 755 Gp Capt K.Srinivas 50 AIR FORCE
73 758 A.P.Rao 53 ARMY
74 783 Brig P.Harish 50 ARMY
75 790 Brig I.Narayana 55 ARMY
76 805 S.R.Krishna 54 NAVY
77 810 M.Mohana Rao 56 AIR FORCE
78 811 A.Narasimham 54 ARMY
79 819 M.Venu Gopal 52 AIR FORCE
80 826 P.D.N.Kishore 53 ARMY
81 834 P.S.Narayana 56 ARMY
82 859 Y.S.Babu 54 AIR FORCE
83 865 Rupakula Ravindra 56 ARMY
84 867 C.V.V.Reddy 56 ARMY
85 874 S.R.Gopal 56 ARMY
86 875 C.M.Siva Kumar 56
87 876 G.Shankar 56 ARMY
88 878 N.Seetaramaiah 56 ARMY
89 880 Capt(IN)S.V.Chalapathi 57 NAVY
90 883 K.Sarat 56 AIR FORCE
91 887 A.K.Mohan 56 AIR FORCE
92 893 C.S.S.Ramulu 57 ARMY
93 895 P.A.Naidu 57 ARMY
94 897 A.J.Shankar 56
95 898 K.A.Ramana 56 ARMY
96 903 C.N.Reddy 54 ARMY
97 904 Y.V.Prasad 56 ARMY
98 905 T.V.Rao 54
99 913 M.Nagendra 55 AIR FORCE
100 916 N.Someshwar 54 ARMY
101 918 M.R.M.Reddy 56 ARMY
102 926 K.J.Jibkate 59 ARMY
103 938 K.S.Narayana 59 NAVY
104 941 D.V.P.Raju 61 ARMY
105 944 Lt Col G.Kutumba Rao 59 ARMY
106 951 S.Srinivasa Rao 61 ARMY
107 955 B.V.M.Kumar 59 ARMY
108 956 P.Venkateshwarlu 61 ARMY
109 957 V.Punna Rao 61 ARMY
110 959 V.V.Reddy 59 ARMY
111 970 K.V.G.M.Rao 61
112 971 S.S.Rao 59
113 972 Ch.V.Ratnakar 59
114 973 C.V.Kumar 56
115 975 N.Balaji 59
116 977 Y.R.Reddy 59
117 984 M.J.Reddy 58
118 997 Brig G.V.G.Prasad 60
119 1001 Lt Col N.Sainna 58
120 1008 K.V.Kuber 59
121 1010 A.Biswas 60 ARMY
122 1012 Y.V.K.Mohan 59 ARMY
123 1019 Cmde M.S.PawarVSM 60
124 1022 A.S.R.Harge 61 ARMY
125 1025 L.V.S.Babu* NM 58
126 1027 P.Y.Parbate 61 ARMY
127 1034 K.Durga Prasad 61 ARMY
128 1044 S.S.Kumar 61
129 1045 T.S.Reddy 61
130 1047 J.Ramesh 63
131 1049 B.V.Rao 60 ARMY
132 1050 S.V.R.MurthyVSM 60 NAVY
133 1051 M.Uday Bhaskar 60 ARMY
134 1052 G.Vivekanand 60 NAVY
135 1053 Ch.V.S.R.Prasad 61 NAVY
136 1055 M.L.Mohan Babu 63 ARMY
137 1056 K.K.Prasad 60 ARMY
138 1057 Y.S.Kumar 60 ARMY
139 1059 K.Umamaheshwar 60 ARMY
140 1061 K.Srinivas 63 ARMY
141 1062 K.Ravi Prasad 61 ARMY
142 1063 V.S.Srinivas 61 ARMY
143 1067 R.R.Kamoji Rao 61 NAVY
144 1068 Ch.D.N.V.Prasad 63 NAVY
145 1070 Col P.V.Mohan 62 ARMY
146 1073 T.L.Prasad Babu 61 NAVY
147 1074 P.V.Chalam 61 NAVY
148 1077 K.Madhukar 60 ARMY
149 1079 J.V.V.S.Murthy* 62 NAVY
150 1080 N Ravindra Gowd 58 ARMY
151 1081 V.Viswanath 62 ARMY
152 1094 Ch.V.S.B.Shankar ARMY
153 1097 V.S.Jayakar ARMY
154 1098 P.Sesha Sai ARMY
155 1099 K.V.Ramana ARMY
156 1100 K.R.Sekhar ARMY
157 1102 G.R.V.P.Rao ARMY
158 1105 T.Sambaiah 63 ARMY
159 1106 K.B.Choudary 63 ARMY
160 1118 R.Satya Prasad 62 NAVY
161 1121 Y.S.Rao 62 ARMY
162 1124 D.B.Ramakrishna 63 NAVY
163 1125 P.G.Krishna 62 NAVY
164 1126 A.V.Talpallikar 63 ARMY
165 1133 G.V.R.Prasad 63 ARMY
166 1137 T.Kotaiah 63 NAVY
167 1146 D.S.R.Prasad 63 ARMY
168 1147 S.Kishore 64
169 1151 T.R.N.Chari 62 ARMY
170 1153 G.V.Reddy 65 NAVY
171 1154 Y.R.R.S.Reddy 63
172 1155 K.Jagan Mohan Roy 64 ARMY
173 1157 A.Rajeshwar Reddy 62
174 1162 I.S.Subba Raju 62 AIR FORCE
175 1163 P.S.Chandra Rao 63
176 1168 S.R.Sreeram 64 ARMY
177 1174 Suhas.S.Jatkar 62 ARMY
178 1177 S.V.Viswekar 64
179 1188 P.Srinivasa Rao 62 AIR FORCE
180 1195 M.A.V.R.S.rao 66 ARMY
181 1196 M.M.Varma 66 ARMY
182 1198 S.R.Reddy 64 AIR FORCE
183 1200 V.Ravi Shankar 65 ARMY
184 1206 Gp Capt K.M.Reddy 66 AIR FORCE
185 1207 J.V.S.N.V.Prasad 64 ARMY
186 1212 Gp Capt G.A.P.Babu* VM 65 AIR FORCE
187 1213 M.Suresh 64 NAVY
188 1214 N.N.Reddy 64 AIR FORCE
189 1217 Col R.Sita Ramaiah 64 ARMY
190 1220 K.V.Kumar 67 ARMY
191 1238 Col E.V.Reddy 65 ARMY
192 1239 K.Jawahar.Babu 64 ARMY
193 1243 P.T.Hari Prasad 65 NAVY
194 1252 Col Y.S.Ganesh 64 ARMY
195 1260 S.Ch.N.J.Raja 64 ARMY
196 1264 K.K.Shankar 64 NAVY
197 1267 M.I.K.Reddy* 66 AIR FORCE
198 1269 P.Shankar 66
199 1270 Col C.B.N.Murthy 64 ARMY
200 1271 P.V.Reddy 65 ARMY
201 1273 G.S.Reddy 67
202 1275 S.V.C.Dorababu 65
203 1278 L.Sree Ramulu 64 ARMY
204 1292 R.Ravi 64 ARMY
205 1298 G.R.Prasad 64 ARMY
206 1299 D.A.K.Datt 67
207 1300 K.V.L.Prasad 67
208 1302 U.Sundaram 67
209 1306 Hafiz Khan 66 ARMY
210 1309 Ch.S.S.Narayana 67 ARMY
211 1310 K.Madhava Rao 66 ARMY
212 1314 K.Srinivasa Rao 67 ARMY
213 1322 K.Manjunath 68
214 1333 M.Gopal Rao 66 NAVY
215 1335 K.C.S.Rao 67 NAVY
216 1337 T.Srinivasa Rao 68 AIR FORCE
217 1338 V.V.Rao 69 ARMY
218 1339 K.V.Rama Raju 69 AIR FORCE
219 1340 M.Giridhar 66 ARMY
220 1341 Ch.Koteshwara Rao 67 ARMY
221 1343 Ch.Seshagiri 66 ARMY
222 1353 B.Srinivasa Reddy 67 ARMY
223 1354 M.S.N.Reddy 68 ARMY
224 1361 B.V.Satyanarayana 66
225 1362 T.A.Dayasagar 67 AIR FORCE
226 1365 J.C.S.Reddy 69 NAVY
227 1368 M.R.Pavan Kumar 68 ARMY
228 1378 B.S.Reddy 66 ARMY
229 1381 P.Chandra Sekar 69 NAVY
230 1386 B.M.R.N.Reddy 66 NAVY
231 1389 S.Nagarjum 66 ARMY
232 1391 P.Madhusudana Rao 69
233 1392 S.Gangadhar 66 NAVY
234 1393 K.V.Rama Rao 66 NAVY
235 1394 D.V.Rao 66
236 1399 Ch.Kurma rao 67 ARMY
237 1410 V.R.Kumar 66 ARMY
238 1416 V.Srinivas 67 NAVY
239 1422 T.S.R.Nagesh 69 NAVY
240 1428 N.Krupakara Reddy 80 NAVY
241 1433 T.Sankar Rao 68 AIR FORCE
242 1439 P.V.R.Kumar 69 NAVY
243 1441 M.S.R.Reddy 68 NAVY
244 1445 Lt Col G.V.B.Sai Shankar 68 ARMY
245 1449 K.Ramana Prasad 69 NAVY
246 1451 I.V.Krishna Rao 69 AIR FORCE
247 1456 K.Srinivasa Rao 69 AIR FORCE
248 1459 K.R.Ramesh 70
249 1463 N.Rose Babu 68 ARMY
250 1468 K.Sharon.Martin 69 ARMY
251 1469 Col L.Srinivas,SM 69 ARMY
252 1470 B.Jayadev 69 ARMY
253 1477 M.Mani Raj 70 ARMY
254 1488 K.V.Srinivas 72 ARMY
255 1500 Ch.Sudhakar Babu 72 ARMY
256 1501 G.V.H.Prasad 71 ARMY
257 1503 Riyaz Khan 70 ARMY
258 1504 V.P.R.Syam Sundar 72 NAVY
259 1510 V.S.Kota Reddy 71 ARMY
260 1522 K.J.M.Reddy 70 NAVY
261 1523 P.Sridhar Babu 71 NAVY
262 1526 K.S.Kumeresan 71 ARMY
263 1533 Plt Offr B.Anil Raj(Retd) 70 AIR FORCE
264 1544 S.Ravi Chandar 71 ARMY
265 1549 R.Ram Kumar 72 ARMY
266 1555 S.R.K.Murthy 72 ARMY
267 1562 G.Vinay Bhushan 73 NAVY
268 1564 Col A.S.Narayana Rao 72 ARMY
269 1566 M.Ravi Kiran 72 AIR FORCE
270 1567 Srinivasarao Donepudi 73
271 1573 M.Ravi Kumar 74 ARMY
272 1581 P.R.Ravi KUmar 73 ARMY
273 1583 D.Sudhakara Rao 72 ARMY
274 1585 Gp Capt K.V.S.N.Murthy* VM&Bar 73 AIA FORCE
275 1597 S.Surender 74 AIA FORCE
276 1599 K.Sai Prasad 72 NAVY
277 1601 Y.Y.Prakasa Rao 73 AIR FORCE
278 1612 V.S.Chalapathi Rao 75 NAVY
279 1613 Col G.Srinivas 76 ARMY
280 1618 Ch.Sudhakar 76 NAVY
281 1638 Capt (IN)M.Goverdhana Raju 74 NAVY
282 1639 M.S.Jaya Simha 74 AIR FORCE
283 1640 K.Srinivas 75 NAVY
284 1641 T.Mohana Reddy 76 ARMY
285 1644 M.V.R.M.Krishna 74 ARMY
286 1651 V.Ramana Reddy 76 NAVY
287 1652 Cdr M.M.M.Raju 76 NAVY
288 1654 S.Sridhar Raju 74 AIR FORCE
289 1665 R.M.Srinivas 74 ARMY
290 1668 B.V.S.N.Prasad 76 NAVY
291 1670 K.Muralidhar 76 NAVY
292 1671 V.B.Raja 76 ARMY
293 1672 N.Rajendra Prasad 76
294 1675 Lt Col M.T.Swamy 77 ARMY
295 1676 T.Srinivas 76 NAVY
296 1678 B.Sreenagesh 78 ARMY
297 1679 G.K.J.Reddy 77 AIR FORCE
298 1683 M.Praveen Chandra 76
299 1685 N.Rajendra Prasad 76 ARMY
300 1688 Lt Col M.Venkat Ratnam 79 ARMY
301 1689 K.Rama Krishna 79
302 1691 C.R.Pulla Reddy 76 AIR FORCE
303 1692 Col N.Satish Kumar 76 ARMY
304 1694 M.R.Kumar 77 ARMY
305 1711 G.V.Subba Rao 77
306 1718 L.C.S.Naidu 77 ARMY
307 1719 K.V.K.Prakash 77 ARMY
308 1736 Nalini Mohan 76 ARMY
309 1751 V.Durga Prasad 76 ARMY
310 1770 G.V.S.Reddy 78 ARMY
311 1773 T.Srinivasulu 80 ARMY
312 1775 R.Janardhana Rao 81 ARMY
313 1780 P.S.Ravi Kumar 79 NAVY
314 1782 G.Chander Sekhar 80
315 1783 K.Adinarayana 79 NAVY
316 1785 U.Koteshwara Rao 80
317 1786 T.V.B.Swamy 81 ARMY
318 1793 V.Bhaskar Reddy 78 ARMY
319 1802 G.Murali 79 NAVY
320 1806 R.Srikanth 80
321 1812 P.V.Rao 79 ARMY
322 1816 Rakesh Babu 78
323 1830 M.V.Raj Krishna 78 NAVY
324 1831 Y.P.P.Pradeep 78 NAVY
325 1834 K.Vijaya Prasad 79
326 1837 P.Suresh Babu 79 NAVY
327 1840 B.Srinivas Reddy 78 AIR FORCE
328 1842 G.Ram Babu 79 AIR FORCE
329 1844 G.S.Reddy 81 NAVY
330 1845 K.S.Raj Kumar 78 ARMY
331 1876 M.V.Rao 83
332 1878 P.Upendra 82 NAVY
333 1883 K.Harish 82 NAVY
334 1900 B.Srinivas 82
335 1920 M.S.R.K.Raju 82 NAVY
336 1933 K.Chandra Sekhar 83
337 1945 D.Nageshwara Rao 82 ARMY
338 1948 N.Sreekanth Reddy 83
339 1961 Ch.Rama Rao 86 ARMY
340 1976 Ch.Srinivas Rao 84 ARMY
341 1995 R.S.Rao 85
342 2020 A.V.S.N.Murthy 85
343 2053 T.Srinivas 87 NAVY
3444 2056 K.Naveen Reddy 86 ARMY
345 2114 D.Karam Chand 88 ARMY
346 2116 Vishal Malhotra 86 AIR FORCE
347 2135 N.Harish 89 NAVY
348 2153 P.K.Kumar 88
349 2178 Ch.Rami Reddy 88
350 2213 M.Srinadh 90
351 2214 M.Jayaram 90 ARMY
352 2235 S.V.Sudheer 90 ARMY
353 2308 Ch.U.Venkat Rao 92 AIR FORCE
354 2328 G.Sateesh 92
355 2329 M.Ashok Babu 92
356 2331 Maj P.V.S.Nageswara Rao 92 ARMY
357 2346 P.Srinivasulu 92 ARMY
358 2350 S.Ramesh 92
359 2358 T.Sridhar 92
360 2381 O.R.H.Kumar 92 AIR FORCE
361 2416 P.Yesu Babu 94 NAVY
362 2423 V.Sudhakar Reddy 94 ARMY
363 2444 Y.Ashok Kumar 94 AIR FORCE
364 2445 B.J.Naidu 94 ARMY
365 2469 P.F.Ali Khan 94
366 2526 K.V.S.R.Gopi 96
367 2544 D.Prasad Babu 96
368 2554 C.D.Srinivas 97 ARMY
369 2556 V.S.Mastoli 96
370 2574 M.J.R.Reddy 96 ARMY
371 2583 K.Bhanu Prakash 96 ARMY
372 2586 Y.B.P.Naidu 96 ARMY
373 2597 D.N.Chaitanya 96 NAVY
374 2615 G.Kiran Kumar 98
375 2620 K.Srikanth 99
376 2626 B.Charish K.Pal 98 NAVY
377 2636 B.A.Santosh 98 ARMY
378 2643 U.Venkateshwara Rao 99
379 2685 Dhirendra Singh 96 NAVY
380 2691 P.Varun Kumar 100 AIR FORCE
381 2695 Ch.V.Sudhakar 101 NAVY
382 2699 A.Vijay Kumar 100 ARMY
383 2703 C.Suresh 100 AIR FORCE
384 2715 Vivek Prakash 100 NAVY
385 2716 Praveen Kumar Singh 102
386 2735 G.Dinesh Kumar 101 AIR FORCE
387 2755 Ravi Kumar Singh 101 ARMY
388 2763 G.Mallikarjuna Reddy 100 ARMY
389 2770 K.Janardhana Reddy 100 ARMY
390 2790 P.A.P.Patrudu 103 ARMY
391 2814 A.Raja Rao 103
392 2818 D.Praveen Kumar 103 NAVY
393 2823 M.Mahendra Kumar 105 NAVY
394 2863 V.Jagan Mohan 104 NAVY
395 2865 B.Santosh Babu 105 ARMY
396 2875 M.V.Mohan 105 ARMY
397 2877 Shaik Kabeer 105 NAVY
398 2883 Shaik Kabeer 105 ARMY
399 2899 V.V.V.Prakash 104 ARMY
400 2916 L.Mohan 104 NAVY
401 2923 P.V.Ramesh Varma 104 AIR FORCE
402 2951 D.Ram Kumar 106 NAVY
403 2956 P.Ashok 106 AIR FORCE
404 2959 T.Nageshwara Rao 106 NAVY
405 2971 M.P.Kumar 106 AIR FORCE
406 2972 S.Aditya 106 ARMY
407 2976 P.Arjun Rao 107 NAVY
408 2977 P.Phaneendra 106 NAVY
409 2979 H.Ganesh Kumar 106 ARMY
410 2980 Janapala Suresh Kuma 106 ARMY
411 2994 Vikal Sharma 106 NAVY
412 3004 A.Narendra Reddy 107 ARMY
413 3005 M.Ram Kamal 106 AIR FORCE
414 3022 N.N.Prajyoth 107 AIR FORCE
415 3028 D.Sudhaka 107 AIR FORCE
416 3036 T.Ravi Kiran 100
417 3051 Anant Sinha 101 ARMY
418 3052 P.Kiran Kumar 100 NAVY
419 3077 S.Sriram 109 ARMY
420 3078 K.Syam Kiran 108 NAVY
421 3080 T.Sunil 108 NAVY
422 3098 Sangram Singh 109 AIR FORCE
423 3099 Shakti Samanto 109 ARMY
424 3103 V.Mohan 109 NAVY
425 3128 M.R.Reddy 109 ARMY
426 3134 K.M.M.Reddy 108 ARMY
427 3163 M.Praveen Kumar 108 ARMY
428 3170 Y.Pramod 108 NAVY
429 3199 K.H.Reddy 109 ARMY
430 3221 ASWINI PRAKASH YADAV 111 AIR FORCE
431 3224 J M J SINGH 112 NAVY
432 3226 Amit Kumar Gupta 110 AIR FORCE
433 3235 V.PRANEETH KUMAR 112 AIR FORCE
434 3251 J.VAMSHIDAR NAIDU 111 ARMY
435 3268 O.KARTHIK 111 NAVY
436 3273 P.J.R.Chaitanya 105 NAVY
437 3294 S.PRAVEEN KUMAR 111 AIR FORCE
438 3298 K.V.Rama Krishna 110 ARMY
439 3335 N.SYAM PRASAD 114 NAVY
440 3340 S K RAWAT 112 NAVY
441 3344 ASHWINI KUMAR CHOWDARY 114 ARMY
442 3374 S.PAVAN KUMAR 112 ARMY
443 3381 G.Kunal 106 NAVY
444 3390 CH.RAVI KIRAN 112 AIR FORCE
445 3391 G.SUNIL KUMAR 112 ARMY
446 3409
447 3420 B.SUDHEER KUMAR 114 ARMY
448 3488 Dharmender Singh 109 NAVY
449 3502 AHMED PASHA 116 ARMY
450 3550 V.VIDYA SAGAR RAO 116 ARMY
451 3551 SUNIL KUMAR 117 AIR FORCE
452 3586 CH.V.K SRINIVAS 116 NAVY
453 3598 G.ANUSH 112 NAVY
454 3602 RAHUL SINGH 111 ARMY
455 3652 CH.PRAVEEN KUMAR 117 ARMY
456 3661 M.SURAJ 117 NAVY
457 3665 K.ANIL KUMAR 118 ARMY
458 3706 B.HARI KRISHNA 118 AIR FORCE
459 3708 RAMAN KUMAR 119 ARMY
460 3714 P.RAVINDRA 118 ARMY
461 3731 T Santosh 120
462 3738 PH.PRASANTH 120 ARMY
463 3757 AV.NAVEEN KUMAR 114 AIR FORCE
464 3758 M.DINESH KUMAR 114 ARMY
465 3769 N.GANESH 118 ARMY
466 3785 CH.PRIYATHAM REDDY 118 AIR FORCE
467 3790 CH.S.N. VARMA 118 NAVY
468 3800 JOHN KENNEDY 119 ARMY
469 3802 Y.REYNOLD SINGH 114 NAVY
470 3830 P Anvesh 120
471 3847 V David 121
472 3858 KLN Gangadhar 121
473 3860 Nikhil Yadav 120
474 3876 Naveen Kumar Singh 120
475 3885 DS Krishna 121
476 3891 B Santosh 120
477 3894 P Pradeep Kumar 120
478 3903 D.NAGARJUN 114 AIR FORCE
479 3906 P.LAKHIT GOUD 115 ARMY
480 3933 K Vamsi Mallikarjun 122
481 3936 N.RAVI KANTH 115 NAVY
482 3939 K.Y.SRIKANTH 114 ARMY
483 3941 A.RAJ VIHAR 114 NAVY
484 3948 KVVRC Teja 121
485 3956 Seshabhattar N Harikishun 122
486 3957 Mylarapu Bharat Kumar 122
487 3962 Anoop Kumar Mishra 122
488 3965 D Kalyan 123
489 3966 Madhavapeddy Sri Mourya 122
490 3981 V Brahma Reddy 123
491 3990 Pinnati Hari 123
492 3993 Namilla Shivanath 122
493 3997 Suyes 122
494 4003 Gajjala Dayakar Reddy 122
495 4006 RAHUL MISHRA 114 ARMY
496 4037 Angom Amusana 122
497 4038 Chiruvella Pavan Kumar 122
498 4043 Divya Agre 122
499 4106 KUMAR SANJEET 117 ARMY
500 4237 Polisetty Om Prakash 122
501 4241 Dudapaka Saikiran 122
502 4244 D Pujith Reddy 123
503 4251 Kotha Vivek Kumar 122
504 4252 Sataluri Ranganath Bharadwaj 122

NOT DIRECTLY FROM SCHOOL

SI.NO ROLL NO.NAME NAME COURSE WING
1 31 C.U.Bhaskar 36 NAVY
2 32 M.S.Naidu 39 ARMY
3 36 Maj Gen K.Babaiah*VSM(Retd) 39 ARMY
4 40 A.Uttam Chand 39 NAVY
5 68 M.M.Phillip 39 AIR FORCE
6 80 Cmde M.V.K.Rao(Retd) 40 NAVY
7 98 K.L.Umesh 39 AIR FORCE
8 100 K.S.N.Choudary 39 ARMY
9 114 Brig D.S.C.Varma 42 ARMY
10 115 H.M.Joshi 34 NAVY
11 116 M.A.Kamal 35 AIR FORCE
12 118 K.V.Kumar 35 ARMY
13 119 Brig D.Satyanarayana 33 ARMY
14 122 Lt Col V.C.Salins 36 ARMY
15 123 Maj S.S.Babu 36 ARMY
16 141 John Chandy 34 AIR FORCE
17 142 N.Ram Doss 33 NAVY
18 157 H.A.Gokhale 34 NAVY
19 206 Baby Sridhar 38 NAVY
20 242 P.K.Dutta 39 NAVY
21 255 N.Nagender 40 ARMY
22 272 K.Srinivasa Rao 43 ARMY
23 279 LT Gen K.Ramachandra Rao PVSM,AVSM,VSM(Retd) 37 ARMY
24 300 GP Capt A.Prabhakar(Retd) 41 AIR FORCE
25 336 T.N.Reddy 46 NAVY
26 338 P.N.Kumar 42 ARMY
27 343 J.P.Reddy 36 AIR FORCE
28 345 Air Cmde G..R.Prasad* VSM(Retd) 40 AIR FORCE
29 346 M.R.Rao 43 NAVY
30 360 Lt Gen K.Surendranath,VSM 42 ARMY
31 1512 K Srinivasa Rao NAVY
32 1944 R Srinivasulu ARMY
33 1713 Dr L Ama ARMY
34 2353 V.Rajendra Prasad ARMY
35 2463 Dr Mohan Raghav Guthikonda ARMY
36 3292 S R Sandeep Kumar NAVY
37 2808 CH Vijay ARMY
38 3209 D Santosh Kumar
39 3222 Suraj Prakash ARMY
40 3830 P.Anvesh
41 3891 B.Santhosh
42 1301 P M Rao AIR FORCE
43 1359 Vedala Srinivas NAVY
44 326 K Lakshmana Rao NAVY
45 610 R Chaturvedi NAVY
46 754 S Kishore Dutt NAVY
47 3348 CHOUBEY RAHUL KUMAR NAVY
48 669 B Ramakrishna NAVY
49 968 M V R Murthy NAVY
50 1846 P Sugunakar
51 2158 Y Tirumalarao
52 2191 Y Suresh Reddy ARMY
53 2593 R V V N Rao ARMY
54 2781 B Chanakya Rakesh AIR FORCE
55 344 Nallabanda Raghava Chari ARMY
56 1447 Koya Srinivas NAVY
57 1971 Harish Kumar NAVY
58 2476 T Ashok ARMY
59 2891 Penki Kishore Kumar ARMY
60 344 N Raghava Chari ARMY
61 610 R Chaturvedi ARMY
62 3129 G Santosh NAVY
63 2306 Medapa Murali AIR FORCE
64 2402 Vara Rajasekhara Reddy ARMY
65 3012 Bhupendra Singh Malik ARMY
66 1297 Wg Cdr MIK Reddy AIR FORCE
67 2306 Medapa Murali AIR FORCE
68 3346 Alikepalli Srinivasa Reddy AIR FORCE
69 424 AL Narayana NAVY
70 1737 Col KR Sekhar ARMY
71 3333 Golla Balaji Kumar NAVY
72 3350 Mukesh Kumar NAVY
73 3550 Lt. V.Vidya Sagar ARMY